Vakbeurzen onder druk
2014 was voor vakbeurzen al een moeilijk jaar. Dalingen zetten door in 2015. Vakbeursbezoeken namen af met 2,6%, het aantal vakbeurzen is gedaald met 10,4%. Het aantal exposanten nam af met bijna 10%. De daling is deels toe te rekenen aan het feit dat er in 2015 een aantal tweejaarlijkse vakbeurzen niet hebben plaatsgevonden. Een andere belangrijke reden voor de daling onder vakbeurzen en vakbeursbezoekers in 2015 is dat steeds meer vakbeurzen worden samengevoegd. Hierdoor blijven er jaarlijks minder beurzen over. Het samenvoegen van brancheverwante beurzen zorgt dan wel voor voldoende publieke belangstelling voor de ‘beursboulevard’, maar in totaal leidt het tot een inkrimping in vergelijking met de jaren daarvoor. Het lijkt er op dat deze samenvoegingen de enige manier zijn voor vakbeurzen om te overleven.

Aantal vakbeurzen in NL, 2015

Het aantal in Nederland georganiseerd internationale vakbeurzen eindigde na een lichte stijging in 2014 en 2013 met 19 beurzen weer op het nivo van2012. Ten aanzien van nationale vakbeurzen wordt de sterk dalende trend die al vanaf 2012 zichtbaar is verder voortgezet. Tegenovergesteld aan deze trend is de lijn die -gemiddeld- al sinds 2011 te zien is voor regionale vakbeurzen.


Totaal aantal bezoekers vakbeurzen in NL, 2015

Voornaamste oorzaak van de bezoekdaling is de tweejaarlijkse cyclus bij vakbeurzen. In de oneven jaren zijn er traditioneel wat minder grote tweejaarlijkse beurzen. Daarnaast is de fusie en aan het elkaar schakelen van vakbeurstitels (met één uitnodiging kunnen bezoekers meerdere vakbeurzen op dezelfde locatie tegelijkertijd bezoeken) mede debet aan de daling van het totale bezoekaantal aan vakbeurzen in 2015.


Totaal aantal exposanten vakbeurzen in NL, 2015

Het aantal exposanten op vakbeurzen nam in 2015 af, terwijl het in de afgelopen jaren het aantal nagenoeg gelijk gebleven is. In 2015 zijn er in totaal 40.931 exposanten aanwezig op de vakbeurzen, zo’n 5.000 minder dan vorig jaar (-9,9%) en zelfs het laagste aantal sinds de afgelopen 6 jaar. Als we dieper inzoomen, alleen op internationaal vlak, zijn er minder exposanten aanwezig namelijk 7.657 ten opzichte van 10.710 in 2014. Het aantal internationale beurzen dat in 2015 werd georganiseerd, was aanzienlijk minder dan in 2014, wat de daling in het aantal exposanten verklaart.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit de Beurzenmonitor die jaarlijks door informatie- en onderzoeksbureau Respons wordt samengesteld in samenwerking met en in opdracht van branchevereniging CLC-Vecta. Meer informatie en een beknopt verslag waarin ook cijfers over publieksbeurzen zijn opgenomen, vindt u op de website van CLC-Vecta.

typ- en schrijffouten voorbehouden.