Live Communication blijft bestaan, ook in 2025. Dat blijkt uit het onderzoek waarvan CLC-VECTA vandaag de belangrijkste uitkomsten publiceert. In het onderzoek zijn de trends en ontwikkelingen in de branche en de richting die dit geeft aan de toekomst van de branche in 2025, in kaart gebracht.

“De uitkomsten van dit onderzoek geven een beeld van hoe op dit moment tegen de trends en ontwikkelingen binnen de branche wordt aangekeken en welke ontwikkelingen men in de toekomst voorziet. We hopen hiermee onze leden en branchegenoten handvatten te bieden voor de toekomst”, aldus Riemer Rijpkema, directeur CLC-VECTA.

Onderzoeksresultaten
Interactie, beleving en activatie
Over één ding zijn alle respondenten het eens: Live Communication blijft bestaan omdat de behoefte aan persoonlijke ontmoetingen aanwezig blijft en Live Communication de mogelijkheid heeft om de zintuigen te prikkelen. Interactie, beleving en activatie blijven een hoofdrol spelen.

Return On Investment & Return On Experience
Onder invloed van de economische ontwikkelingen worden budgetten ingekort wat de branche er van weerhoudt te groeien. Daarnaast heeft het tot gevolg dat er kritischer gekeken wordt naar de prijs-kwaliteitverhouding en de effecten; zowel Return On Investment als Return On Experience.

Strategische doelstellingen
Uit het onderzoek is ook gebleken dat er steeds meer evenementen met inhoud ontstaan. Bedrijven gaan evenementen bewuster inzetten, waarbij er gericht wordt gekeken naar de strategische doelstelling van het evenement. Daarmee wordt Live Communication een vast onderdeel in de marketingcommunicatiestrategie van organisaties.

Digitale media
Digitale media versterkt Live Communication. Het is een middel om het contactmoment met de bezoeker te verlengen en biedt de mogelijkheid tot succesvolle co-creatie. Het evenement kan niet gezien worden als een moment, maar als onderdeel van de totaalbeleving; pre-, direct- en postexposure.

Segmentvervaging
Segmenten binnen de branche zullen vervagen; segmenten gaan samenwerken om beter te voldoen aan de behoeften en wensen van de opdrachtgever. Niet de indeling van de branche maar het doel van het evenement wordt leidend.

Andere trends en ontwikkelingen die zijn genoemd in het onderzoek zijn live streaming/hybride evenementen, duurzaamheid en een toename van het aantal freelancers dat actief is in de branche.

Verantwoording
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de NHTV en onder leiding van CLC-VECTA.