Informatie over standbouw

Op deze pagina beantwoord ik veelgestelde vragen over standbouw en beurzen. Naast de informatie over standbouw dus ook weetjes en tips over beursdeelname in het algemeen. Waar nodig plaats ik ook links naar andere relevante websites.

Wat is standbouw?

Standbouw is het monteren en demonteren van beursstands op (vak)beurzen. Beursstands (ook wel kortweg: Stands) zijn tijdelijke presentaties waarmee en waarin bedrijven zich presenteren aan de bezoekers van deze beurzen.

Wat is een (vak)beurs?

Een beurs is een evenement waar bedrijven tonen welke producten of diensten ze verkopen. In die zin zou je een beurs kunnen vergelijken met een markt. Op een beurs hebben de deelnemende bedrijven een eigen beursstand, die voorzien is van hun merk, kleurstellingen afbeeldingen of videobeelden en spreektafels. Hier worden hun producten en/of diensten tentoongesteld en gaan ze in gesprek met hun doelgroep.

Wat zijn de verschillende standbouw methodes?

In het algemeen zijn er 4 soorten standbouw, namelijk:

Uniforme standbouw in houtbouw

Dit is veruit de meest flexibele van de vier standbouwmethodes die we hier noemen. Met hout is immers immers zo’n beetje iedere vorm te maken. Mits goed ontworpen, hebben houtbouwstands vaak een individuele, herkenbare uitstraling. Deze stands zijn -vanwege het maatwerk en de voorbereidingen- doorgaans de meest kostbare manier van standbouw. Daarnaast betekent het ook dat een houtbouwstand voor een belangrijk deel bestaat uit eenmalig bruikbare componenten.

Modulaire standbouw

Dit is momenteel wellicht de meest populaire en meest toegepaste vorm van standbouw. De stands worden opgebouwd uit herbruikbare aluminium elementen. Vervolgens worden deze voorzien van full-color geprinte panelen of grote full-color doeken welke middels een speciaal hiervoor ontwikkelde methode strak in deze elementen worden bevestigd. Omdat de belangrijkste leveranciers van deze systemen een uitgebreid internationaal netwerk hebben, kan een deelnemer waar ook te wereld over dezelfde uitstraling en kwaliteit beschikken, zonder dat daar veel transportkosten en -belasting mee gemoeid is. Hiermee wordt deze standbouwmethode ook als de meest duurzame gezien.

HollandLounge@Ecomondo22

Uniforme Standbouw

Dit zijn stands die vaak worden aangeboden door de beursorganisatie. Deze stands biedt uitkomst voor deelnemers die met weinig voorbereiding en/of weinig budget aan een beurs willen deelnemen. Het onderscheiden ten opzichte van andere deelnemers is bij de keuze voor uniforme standbouw wel een aandachtspunt. De stand is immers identiek aan de stands van andere deelnemers. Evengoed is er door het aanbrengen van afbeeldingen of wandbekleding vaak toch wel onderscheidend vermogen te creëren. Vanzelfsprekend maakt een goed voorbereid en actief standteam ook het verschil.

Mobiele (zelfbouw) standbouw

Dit zijn vaak kleine stands die eenvoudig kunnen worden getransporteerd en door de exposant zelf kunnen worden opgebouwd. Daarom worden ze vaak aangeboden in draagtassen of rolkoffers. Let op! Deze stands zijn niet geschikt om op te bouwen op beurzen waar het verplicht is om een achterwand (scheidingswand met buurstands) te hebben. Ze zijn dus meer geschikt voor het plaatsen op kleine beurzen of congressen. Wel kunnen ze worden gebruikt in combinatie met een uniforme stand.

Mobiele beursstand voor congressen

Welke type stands zijn er?

Met type stands bedoelen we hier de positie van de stands in een beurshal. We onderscheiden eilandstands, kopstands, doorloopstands, hoekstands en tussenstands. Onderstaand de kenmerken.

Eilandstand

De eilandstand is een standtype dat geen scheidingswanden met buurstands kent. Een eilandstand ligt dus met 4 zijden aan een gangpad. Hierdoor is de stand erg toegankelijk. Een speciaal aandachtspunt bij de keuze voor een eilandstand is dat er dus wandruimte ín de stand gecreëerd moet worden om afbeeldingen of filmbeelden op te tonen en om bijvoorbeeld een bergruimte/keuken te maken. Vaak mogen bij een eilandstand echter alsnog wel wanden op de standgrens worden geplaatst, maar bijvoorbeeld voor maximaal 40% van de lengte.

Kopstand

Een kopstand is aan 3 zijden toegankelijk en aan één zijde aansluitend aan een buurstand. Daardoor is er één verplichte achterwand. een kopstand met veel lengte en weinig diepte is wat ons betreft het ideale standtype voor het presenteren van nieuwe producten aan bezoekers die je nog niet kent.

HollandLounge@Ecomondo22

Doorloopstand

Dit standtype komt niet veel voor maar heeft zeker voordelen. Deze stand is namelijk aan 2 zijden toegankelijk én er is veel wandruimte. Dit type stands is, evenals eilandstand en kopstand, vrijwel alleen in grotere afmetingen te boeken.

Hoekstand

De hoekstand is een van de meest voorkomende standtypes en is vaak ook beschikbaar in kleinere oppervlaktes. Let bij een hoekstand goed op de lengte-/diepte verhouding. De hoekstand bevindt zich doorgaans aan het einde van een rij (tussen)stands.

Mobiele beursstand voor congressen

Tussenstand

De tussenstand is naast de hoekstand het meest voorkomende standtype. De stand is aan één zijde toegankelijk en bezit dus drie wanden. Ook bij dit standtype is de lengte-/diepteverhouding van belang. Bij weinig lengte wordt de ingang als snel vol en het achterliggende gedeelte minder zichtbaar.

Mobiele beursstand voor congressen