Checklist voorbereiden beursdeelname

Graag delen we onze kennis en ervaringen met u. Zodat de kans nóg groter is dat de aanstaande beursdeelname een succes wordt.

Briefing standontwerpen offerte
FAQ Standbouw
Voorbereiden beursdeelname
U neemt deel aan een vakbeurs gaan deelnemen en stelt de vraag: “Hoe weet ik vooraf wat de de beurs me gaat opleveren?” Eigenlijk logisch. U moet beslissingen nemen over tal van zaken die alles bij elkaar een behoorlijke kostenpost vormen. En u wilt weten of u dit gaat terugverdienen.
Om te bepalen hoe u uw beurs gaat voorbereiden is het noodzakelijk een goed beeld te hebben van uw doelstellingen. Dit helpt ook bij het bepalen van uw budget. Govert-Henk Mijnders en Ruud van Uden van ExpoPlanA4 bespreken hoe en waarom u doelstellingen vastlegt.
Als doelen, doelgroepen en doelstellingen bepaald zijn, is het tijd om te gaan nadenken over de 5 sleutels tot succes. Producten, Beursstand, Standteam, Campagne en Follow-Up. In deze aflevering bespreken we hoe bedrijven bepalen welke producten ze meenemen naar de beurs.
Hoe groot moet een beursstand zijn? En is de vorm nog van belang? We gaan hier dieper op in in deze 4e van 8 afleveringen over de voorbereiding van beursdeelname.
Hoe zorgt u ervoor dat de mensen die u graag wilt spreken ook daadwerkelijk naar uw stand komen? Uitnodigen natuurlijk! Maar nodigt u iedereen uit? Govert-Henk Mijnders en Ruud van Uden van ExpoPlanA4 sparren over de campagne.
De stand staat, de bezoekers komen binnen, dus nu is het aan het standteam de kiem te leggen voor succes. Contact leggen, gesprekken leiden en toewerken naar follow-up. Een mooi onderwerp voor een volgend gesprek tussen Govert-Henk Mijnders en Ruud van Uden.
U heeft zinvolle gesprekken gevoerd tijdens de beurs. Gesprekken die opvolging verdienen. Want pas dan kan het succes van de beurs gemeten worden. Govert-Henk Mijnders in gesprek met expert Ruud van Uden. Over hoe de gelegde contacten effectief op te volgen.
Een korte terugblik en samenvatting waarin Govert-Henk en Ruud alle thema’s uit de vorige 7 afleveringen nog eens kort bespreken. Nu is het aan u. Want: Succes is Doen!